تماس
ایمیل: info@drmotamedian.com
تماس ضروری برای حل مشکل بیماران در حال درمان: 09223001350

در صورتی که قصد شروع درمان جدید دارید، برای دریافت اطلاعات مطب و هزینه ها: 09229003435

برای تغییر وقت دهی بیمارانی که در هر یک از کلینیک ها مشغول درمان هستند، لطفا با شماره خود کلینیک تماس بگیرید.
مطب تهران
مطب کرج