عقب بودن فک پایین

عقب بودن فک پایین

در این بیمار بزرگسال که فک پایین عقب قرار گرفته بود، امکان درمان ارتودنسی متحرک و اصلاح رشد فک پایین نبود. لذا با کشیدن دو دندان از فک بالا، دندان ها عقب برده شدند و بیمار با موفقیت درمان شد.

Date

28 ارديبهشت 1398

Tags

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان