به هم نرسیدن و نامرتبی دندان ها

به هم نرسیدن و نامرتبی دندان ها

در این بیمار خاص دندان های جلویی به هم نمی رسیدند و همچنین نامرتب بودند (به دندان نیش فک بالا در عکس قبل از درمان توجه کنید). برای ایشان درمان اصلی ارتودنسی به همراه جراحی فک بود که به جای آن ارتودنسی با کشیدن دندان و با کمک گرفتن از مینی اسکرو با موفقیت بسیار انجام شد.

Date

28 ارديبهشت 1398

Tags

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان