دندان نیش نهفته

دندان نیش نهفته

در رادیوگرافی این بیمار مشخص است که دندان های نیش فک بالا در هر دو طرف نهفته اند و رویش پیدا نکرده اند. این دندان های نهفته به ریشه دندان های جلویی بیمار نیز آسیب زده بودند. در این بیمار دندان های نیش طی مدت 21 ماه به سری جای خود آورده شدند.

Date

28 ارديبهشت 1398

Tags

ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان