نامرتبی شدید دندان ها

نامرتبی شدید دندان ها

در این بیمار به دلیل نامرتبی شدید دندان ها نیاز به کشیدن دندان برای مرتب کردن بود. درمان در ایشان طی مدت 27 ماه پایان یافت.

Date

28 ارديبهشت 1398

Tags

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان