به هم نرسیدن دندان ها - open bite

به هم نرسیدن دندان ها - open bite

در این بیمار مشکل به هم نرسیدن دندان های جلویی وجود داشته است که اصطلاحا open bite (اپن بایت) گفته می شود. درمان اصلی برای ایشان ارتودنسی به همراه جراحی فک بوده است. اما با توجه به خواست بیمار درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان و بدون جراحی در مدت 28 ماه برای ایشان با موفقیت انجام شد.

Date

03 اسفند 1396

Tags

ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان