کوچک و عقب بودن فک پایین

کوچک و عقب بودن فک پایین

در این بیمار که در سن رشد قرار داشت، به دلیل کوچک و عقب بودن فک پایین نیاز به درمان ارتودنسی فانکشنال (نوعی درمان ارتودنسی متحرک برای اصلاح رشد فک) داشت. درمان طی مدت 9 ماه با موفقیت بسیار زیاد انجام شد. پس ار درمان ارتودنسی متحرک در این بیمار ارتودنسی ثابت به مدت یک سال انجام شد.

Date

28 ارديبهشت 1398

Tags

ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان, ارتودنسی متحرک